„Biochemie člověka“ a HDT

Analyzovat, chápat a léčit lidské bytosti na základě chemických procesů probíhajících v jejich organismu představuje revoluční způsob léčby na hluboké úrovni. Způsob léčby, který jsem nazval „Human Chemistry (Biochemie člověka), je postaven na tom, jak naše tělo reaguje na okolní svět a zohledňuje jak vnější faktory, tak i vnitřní procesy a molekulární interakce s nejrůznějšími substancemi, např. hormony.  Metoda Biochemie člověka je nejlépe schopna popsat to, co tvoří naši praxi jakožto homeopatů, jaký je smysl našeho konání a také jaké je naše poslání. Jde o to pracovat s veškerými chemickými procesy v lidském těle a použít tu nejvhodnější léčbu pro pacienty. To zahrnuje: „Detox“, konstituční léčbu, léčení důvodu, proč za námi pacient přišel, léčbu směřující k nastolení rovnováhy tělesných substancí, vitamínů a hormonů,  využívání nových homeopatických léků a práci na miasmatické úrovni. Homeopatická detoxikační terapie (HDT) je součástí systému, který jsem nazval Biochemie člověka, a představuje nový způsob, jak přistupovat ke zdravotním problémům. Zaměřuje se na detoxifikaci a regenerační procesy organismu na buněčné úrovni. Léčba je mírná a může nabídnout rychlé a trvalé uzdravení.

„Biochemie člověka“ je ucelenou léčbou sestávající z těchto součástí:

  • Klasická homeopatie
  • Detoxikační kůry podporující tělo, aby se mohlo zbavit následků vlivu škodlivých látek
  • Podpora orgánů a orgánových soustav specifickými homeopatickými léky nebo látkami tělu vlastními ve formě homeopatických léků
  • Podpora ortomolekulárními doplňky

Klasická homeopatie

Všechny školy klasické homeopatie mají stejný cíl – léčit prostřednictvím nastartování samoléčivých sil lidského organismu.

HDT přidává ke klasické homeopatii další rozměr tím, že se zaměřuje také na vnější faktory (škodlivé látky), které mohou mít na každého jedince jiné účinky a mohou rovněž vést ke zdravotním problémům.

Od našeho narození – a dokonce ještě před ním – každý z nás přichází do kontaktu s látkami, které mohou lidské tělo poškodit. Organismus disponuje vynikajícími mechanismy, jak se těchto látek zbavovat, ale toxické látky se mohou v těle nahromadit a organismus pak již není schopen se jich sám účinně zbavit. Stačí, když zvážíme například jen používání antibiotik, antikoncepce, očkování nebo vystavení či kupř. dlouholetou práci s barvami nebo rozpouštědly. Rovněž symptomy „nebylo mi už nikdy dobře od…“ jsou důležitými odrazovými můstky. Je však třeba si také uvědomit, co způsobilo celou situaci, protože to je třeba léčit jako první.

V dlouhodobém horizontu pak vznikají chronické potíže. Jejich příkladem jsou nejrůznější vágní symptomy a potíže vážných chronických onemocnění jako je astma, ekzémy, PMS, ADHD, úzkosti, deprese, fibromyalgie, migrény, autismus, diabetes, fobie, Lymská nemoc, epileptické záchvaty, roztroušená skleróza a revmatismus, akutní a chronické účinky očkování – to vše však lze úspěšně léčit.

Orgány a orgánové systémy

„Biochemie člověka“ spolu s metodou HDT pomáhá lépe porozumět rozvoji patologie orgánů a orgánových soustav, které se na něm podílejí – jako je například lymfatická a hormonální soustava. „Biochemie člověka“ a HDT poskytují prostředky k určení hierarchie potíží a také způsoby, jak postupovat krok za krokem při jejich léčbě.

Cílem je porozumět patologii, abychom mohli pochopit (chemické) pozadí, jež by mohlo být příčinou patologie a duševních problémů, které z ní vyplývají – a naopak.

ortomolekulární doplňky

Na podporu orgánů a orgánových soustav se používají homeopatické léky a/nebo tělu vlastní látky ve formě homeopatických léků (například hormony a bílkoviny). Vylučování škodlivých látek je podpořeno použitím ortomolekulárních doplňků.

Potom je možné obnovit správné fungování orgánů a nastolit vyšší úroveň zdraví.